Herbestemming en interieur

Een nieuwe functie aan een bestaand (historisch) gebouw geven waarbij de identiteit van het gebouw behouden blijft.

Herkent u dit? Uw kantoorpand, boerderij of kerk staat al geruime tijd leeg en u denkt aan een nieuwe bestemming. Ondanks de malaise in de bouw weten architecten en interieurarchitecten inspirerende en innovatieve projecten te realiseren.

De afgelopen jaren heeft Annekoos Littel interieurarchitecten bni al prachtige resultaten mogen bereiken met herbestemming van bestaande gebouwen en projecten. Soms in samenwerking met architectenbureaus. Naast een stedenbouwkundige en architectonische benadering is het vooral ook noodzakelijk om van binnen uit te ontwerpen en de mogelijkheden en kansen volop te benutten. Het gebouw is hierin leidend en gebruiksmogelijkheden dienen in een vroegtijdig stadium te worden herkend en gedeeld te worden met de opdrachtgever. De Interieurarchitect is in dit stadium onmisbaar.

Het goede dient behouden te blijven en dit vraagt vroegtijdig om een vakkundige aanpak van Interieurarchitecten in ontwerp en uitvoering. Zo kunnen, ook met herbestemming, veel onnodige kosten bespaart worden . Ook kan er nog jaren lang voor woon -en werkplezier gezorgd worden. Opnieuw betekenis creëren voor toekomstige gebruikers in een bestaande omgeving.Gemeente Altena, Almkerk
Woongoed Zeist
Het Klooster, Woerden
Renovatie rijksmonument
Thamerkerk, Uithoorn
Altrecht Polikliniek voor angst- en stemmingsstoornissen, Utrecht en Nieuwegein
Gerla’s Haarstudio, Woerden
Hogeschool Utrecht faculteit gezondheidszorg en HU klinieken, Utrecht
Woonboerderij, Woerden
Hogeschool Utrecht ICT opleiding, Amersfoort