Zorgcentrum Beatrix, CulemborgKlant: Zorgcentra de Betuwe
Locatie: Culemborg
Oplevering: 2006

Vertrouwd en dichtbij!

Zorgcentra de Betuwe is een moderne zorg organisatie in het rivieren gebied. Wonen met zorg is de kernactiviteit.
Annekoos Littel interieurarchitecten ontwierp het interieur voor twee locatie van zorgcentrum de Betuwe; Zorgcentrum Beatrix en zorgcentrum Oranje hof te Buren

 

Wonen met zorg zorgcentrum

Beatrix in Culemborg is een zorgcentrum met kleinschalige zorg. De cliënten (circa 130) wonen in kleine groepen samen en hebben een eigen kamer. In de 17 groepswoningen, wonen telkens zeven tot acht personen samen, met ieder een eigen slaapkamer en per twee cliënten gedeelde badkamer. Er zijn ook enkele twee persoonskamers.

 

Kleinschalig wonen

Persoonlijke aandacht en moderne huisvesting en met elkaar een huishouden voeren zijn dé kenmerken van kleinschalige zorg. Het ‘normale wonen’ is bepalend voor de dagelijkse gang van zaken in Beatrix. Er is regelmatig overleg over de kwaliteit van zorg- en dienstverlening met cliënten, familie, het woningteam en de locatiemanager. Winkel, restaurant, ‘postkantoor’ en bruin café, allemaal gelegen aan het centrale plein, vormen dé ontmoetingsplaats van dit moderne zorgcentrum.
Kleinschalig wonen draagt bij aan woon- en leefplezier van de cliënten. Zowel door vertrouwdheid, veiligheid en structuur, als ook door herkenbare activiteiten als samen koken, schoonmaken en boodschappen doen etc. Van de familie wordt verwacht dat zij intensief betrokken blijven en zij kunnen bijvoorbeeld ook mee eten. Er is veel aandacht voor cliënten doordat ze bij de dagelijkse gang van zaken betrokken worden en veel inspraak en inbreng hebben.