Dorpskerk, Protestantse Gemeente LeidschendamKlant: Protestantse Gemeente Leidschendam
Locatie: Leidschendam
Oplevering: 2020

Voor de Protestantse Gemeente Leidschendam locatie Dorpskerk zijn wij gevraagd twee ontwerpen te maken; een voor de kerkzaal en een voor het Binnenhof.

Begin 2018 heeft de dorpskerk ons benaderd om een ontwerp te maken voor de herinrichting van de kerkzaal. De Dorpskerk is een kleine, achthoekige, monumentale kerk met een tamelijk massieve preekstoel. Deze preekstoel zal ook na de herinrichting een centrale plek innemen bij het kerkelijk gebruik. Belangrijke punten voor de herinrichting waren; interieur flexibel inzetbaar – nieuwe meubilair dient gemakkelijk te verplaatsen te zijn – het nieuwe liturgisch centrum (tafel, lezenaar, doopvont en standaard voor Paaskaars) moet qua kleurstelling goed passen bij bestaande materialisatie. Met deze uitgangspunten is het team van Annekoos Littel Interieurarchitecten aan de slag gegaan. Bij het nieuwe ontwerp zijn wij uitgegaan van 3 opties in opstellingen waarbij het nieuwe meubilair allemaal verplaatsbaar is. In de eerste 3 beelden is het ontwerp te zien wat in 2020 gerealiseerd wordt.

In 2019 zijn wij ook gevraagd een ontwerp te maken voor het Binnenhof. Het ontwerp voor het Binnenhof moest qua materialisatie aansluiten bij het ontwerp voor de nieuwe kerkzaal. Belangrijke punten voor het Binnenhof waren; verhuurbaarheid en gebruik van de Binnenhof, zaal, voorruimte en keuken opwaarderen – nieuwe keuken/ uitgiftebuffet – entree ruimer en toegankelijker maken. In de laatste 3 beelden is het ontwerp te zien gemaakt voor het Binnenhof.