Herbestemming en interieur

Een nieuwe functie aan een bestaand (historisch) gebouw geven waarbij de identiteit van het gebouw behouden blijft.

Herkent u dit? Uw kantoorpand, boerderij of kerk staat al geruime tijd leeg en u denkt aan een nieuwe bestemming. Ondanks de malaise in de bouw weten architecten en interieurarchitecten inspirerende en innovatieve projecten te realiseren.

De afgelopen 15 jaar heeft Annekoos Littel interieurarchitecten bni al prachtige resultaten mogen bereiken met herbestemming van bestaande gebouwen en projecten. Soms in samenwerking met architectenbureaus. Naast een stedenbouwkundige en architectonische benadering is het vooral ook noodzakelijk om van binnen uit te ontwerpen en de mogelijkheden en kansen volop te benutten. Het gebouw is hierin leidend en gebruiksmogelijkheden dienen in een vroegtijdig stadium te worden herkend en gedeeld te worden met de opdrachtgever. De Interieurarchitect is in dit stadium onmisbaar.

Het goede dient behouden te blijven en dit vraagt vroegtijdig om een vakkundige aanpak van Interieurarchitecten in ontwerp en uitvoering. Zo kunnen, ook met herbestemming, veel onnodige kosten bespaart worden . Ook kan er nog jaren lang voor woon -en werkplezier gezorgd worden. Opnieuw betekenis creëren voor toekomstige gebruikers in een bestaande omgeving.



Annekoos Littel Altena 1
Gemeente Altena
Annekoos Littel interieurarchitecten
Woongoed Zeist
Het Klooster Annekoos Littel
Het Klooster – Woerden
Annekoos Littel Interieurarchitecten bni - renovatie rijksmonument
Renovatie rijksmonument
Annekoos Littel Interieurarchitecten bni - kantoor
Kantoor Annekoos Littel Interieurarchitecten bni
Annekoos Littel Interieurarchitecten bni - Mariënhof Vught
Mariënhof Vught
Thamerkerk
Thamerkerk
Annekoos Littel Interieurarchitecten bni
Altrecht Polikliniek voor angst- en stemmingsstoornissen
Gerla's Haarstudio
Gerla’s Haarstudio
Woonboerderij Woerden
Woonboerderij Woerden
INGANG1
Hogeschool Utrecht ICT opleiding